JLARC Meetings

2010 MEETINGS

January 5, 2010

Meeting Location Key

JAC - John A. Cherberg Building (304 15th Ave SW, Olympia)
SHR (Senate Hearing Room)

JLOB - John L. O'Brien Building (504 15th Ave SW, Olympia)
HHR (House Hearing Room)

JLARC Meeting
10 a.m.
JAC SHR 4
   
I-900 Hearing
1:30 p.m.
JAC SHR 4
   
February 17, 2010
I-900 Hearing
12:30 p.m.
JAC SHR 4
   
March 24, 2010
JLARC Meeting
10 a.m.
JAC SHR 4
 Cancelled  
I-900 Hearing
12 p.m.
JAC SHR 4
 Cancelled  
April 21, 2010
JLARC Meeting
10 a.m.
JAC SHR 4
   
I-900 Hearing
1 p.m.
JAC SHR 4
   
May 19, 2010
JLARC Meeting
10 a.m.
JAC SHR 4
   
June 16, 2010
JLARC Meeting
10 a.m.
JAC SHR 4
   
I-900 Hearing
1 p.m.
JAC SHR 4
   
July 21, 2010
JLARC Meeting
10 a.m.
JAC SHR 4
   
I-900 Hearing
1 p.m.
JAC SHR 4
   
August 18, 2010
JLARC Meeting
10 a.m.
JAC SHR 4
 Cancelled  
I-900 Hearing
1 p.m.
JAC SHR 4
Cancelled   
August 20, 2010
Tax Preference
Commission Meeting

2 p.m.
JAC SHR 3
   
September 22, 2010
JLARC Meeting
10 a.m.
JAC SHR 4
 
I-900 Hearing
1 p.m.
JAC SHR 4
Cancelled   
September 24, 2010
Tax Preference
Commission Meeting

2 p.m.
JAC SHR 3
 
October 15, 2010
Tax Preference
Commission Meeting

2 p.m.
JAC SHR 3
 
October 20, 2010
JLARC Meeting
9 a.m.
JAC SHR 4
 
I-900 Hearing
1 p.m.
JAC SHR 4
Cancelled   
December 1, 2010
JLARC Meeting
10 a.m.
JAC SHR 4
 
I-900 Hearing
1 p.m.
JAC SHR 4
Cancelled   

CONTACT INFORMATION


Tel: (360) 786-5171 | JLARC@leg.wa.gov

View all contact information


MEETINGS BY YEAR

2024 | ​​2023 | ​​2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009