JLARC Meetings

2018 MEETINGS

2021 ♦​ 2020 20192018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

January 4, 2018

Meeting Location Key

JAC - John A. Cherberg Building (304 15th Ave SW, Olympia)
SHR (Senate Hearing Room)

JLOB - John L. O'Brien Building (504 15th Ave SW, Olympia)
HHR (House Hearing Room)

JLARC Meeting
10:00 a.m.
JLOB HHR B
   
I-900 Hearing
1:30 p.m.
JLOB HHR B
  
April 18, 2018
JLARC Meeting
10:00 a.m.
JLOB HHR B
  
I-900 Hearing
1:30 p.m.
JLOB HHR B
  
May 9, 2018
Tax Preference
Commission Meeting

10 a.m.
JAC SHR 3
  
May 16, 2018
I-900 Hearing
1:30 p.m.
JLOB HHR B
  
July 18, 2018
JLARC Meeting
10 a.m.
JLOB HHR B
  
August 9, 2018
Tax Preference
Commission Meeting

10 a.m.
JAC SHR 3
  
September 6, 2018
Tax Preference
Commission Meeting

10 a.m.
JAC SHR 3
  
September 26, 2018
I-900 Hearing
1:30 p.m.
JLOB HHR B
  
October 10, 2018
Tax Preference
Commission Meeting

10 a.m.
JAC SHR 3
  
October 17, 2018
I-900 Hearing
1:30 p.m.
JLOB HHR B
  
November 14, 2018
I-900 Hearing
1:30 p.m.
JLOB HHR B
  
December 12, 2018
JLARC Meeting
10 a.m.
JLOB HHR B
  
I-900 Hearing
1:30 p.m.
JLOB HHR B
 

CONTACT INFORMATION


Tel: (360) 786-5171 | JLARC@leg.wa.gov

View all contact information